Moje kwalifikacje

„Lubię robić rzeczy, które mają sens” – to zdecydowanie moje motto.

Z zawodu i zamiłowania jestem fizjoterapeutką z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Moją zawodową pasją jest rozwój sensomotoryczny dzieci. Jestem również diagnostką i terapeutką Integracji Sensorycznej.

Ukończyłam wiele specjalistycznych kursów podnoszących zasób mojej wiedzy i umiejętności. Należą do nich m.in.:

 •  „Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych- metoda „Zukunft-Huber”
 • „Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci”
 • „Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa. Moduł pierwszy: Postawa ciała; Moduł drugi: Skoliozy i Choroba Scheuermanna”
 • „Wykorzystanie fotografii cyfrowej w dokumentacji i obiektywizacji oceny postawy ciała”
 • „Rozwój dziecka. Najczęstsze problemy rozwojowe – jak sobie z nimi radzić?”
 • „Diagnoza i Terapia Ręki- kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym”
 • „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”. Kurs II stopnia
 • „Sensoplastyka” wstęp oraz trener 1 stopnia
 • „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” Kurs I stopnia
 • Warsztaty „Zabawa Inspirująca Rozwój” zawierające wskazówki do pracy z osobami z autyzmem.
 • „Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich”
 • Kurs masażu leczniczego, relaksacyjnego, sportowego i in.

Codziennie staram się jak najlepiej sprostać wyzwaniu, jakim jest bycie mamą, która chce spełniać się zawodowo. Kocham swoją pracę za to, że nieustannie zmusza mnie do rozwoju i za to, że robiąc to, co lubię, mogę zmienić życie dzieci na lepsze.

Nie umniejszając roli i potrzeby specjalistycznej pomocy, uważam że to rodzice posiadają największą moc we wspieraniu rozwoju swoich dzieci.

Mam nadzieję, że będę dla Was źródłem wsparcia i motywacji do działania.